Xử lý hàng bán bị trả lại

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn số 7178/CT-TTHT ngày 2/11/2015 về viêc hàng bán bị trả lại

– Trường hợp bên mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó bên mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng chất lượng, quy cách, tiền thuế GTGT. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

– Trường hợp bên mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

( Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC ) thay thế ( Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 64/2013/TT-BTC )

dao-tao-ke-toan-tren-excel

Như vậy:

– Biên bản ghi nhận về việc hàng hóa không đúng chất lượng hay không đúng quy cách và phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa. Kí tá đầy đủ

– Xuất hóa đơn trả lại nếu là pháp nhân, nếu là cá nhân lập BB hoặc văn bản

học kế toán tại đồng nai

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*