Xử lý Các trường hợp nộp lại BCTC

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1.Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp hoặc nộp thừa.
Doanh nghiệp làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng nộp kèm theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

2. Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không phải làm bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nộp lại kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

3. Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Để biết được nộp lại Báo cáo tài chính có bị phạt không, chi tiết mời các bạn tham khảo tại bài “Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không”

4. Nộp lại báo cáo tài chính có được nộp qua mạng không
Theo công văn số 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Nếu doanh nghiệp bạn đã đăng ký kê khai thuế qua mạng thì thực hiện việc nộp tờ khai qua mạng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

5. Hướng dẫn nộp lại báo cáo tài chính qua mạng
Thường báo cáo tài chính nộp lại của những năm trước năm hiện tại. Nhiều trường hợp, những năm trước đó doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai thuế qua mạng. Vậy khi nộp lại, báo cáo tài chính nộp lại có được nộp qua mạng không?

Ví dụ: Năm 2016 Doanh nghiệp bạn phát hiện báo cáo tài chính năm 2011 có sai sót, doanh nghiệp bạn muốn nộp lại báo cáo tài chính của năm đó. Nhưng doanh nghiệp bạn thực hiện kê khai thuế qua mạng từ năm 2013. Năm 2011 chưa đăng ký kê khai thuế qua mạng, vậy doanh nghiệp bạn có được nộp lại BCTC của năm 2011 qua mạng không,

 

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

Theo công văn số 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Tổng cục thuế, thì doanh nghiệp bạn được nộp lại BCTC năm 2011 qua mạng. Kế toán 

Bước 1: vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Bước 2: Bạn đăng nhập tài khoản công ty bạn

Bước 3: Vào phần tài khoản >> Đăng ký tờ khai >> Đăng ký ngừng tờ khai nộp thuế TNDN năm 2011

Bước 4: Đăng ký thêm tờ khai ( Theo hình sau)

Bước 5: Các bạn đăng ký nộp tờ khai Quyết toán thuế TNCN từ năm 2011: Bấm vào kỳ bắt đầu để sửa năm mình cần >> Bấm vào chọn ( Theo hình dưới )

Bước 6: Khi đã hoàn thành bước 4 >> Bấm tiếp tục>> Xong.

Bước 7: Các bạn thực hiện nộp Báo cáo.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*