Tỷ giá hạch toán ngoại tệ mới 5/2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kho bạc nhà nước vừa ra thông báo 1730/TB­KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ 5/2017

Theo đó:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2017 là 1 USD = 22.318 đồng, tăng 64 đồng so với tỷ giá tháng 4/2017 (22.254 đồng/USD, Thông báo số 1264/TBKBNN
ngày 31/3/2017). 
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 05 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

dao-tao-ke-toan-tren-excel

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện
vật có gốc bằng ngoại tệ. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước dịch vụ bctc vay vốn ngân hàng

Tags: ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*