Từ 1/1/2018 Lao động nước ngoài bắt buộc đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Dự thảo Nghị định về mức đóng BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến các tầng lớp xã hội. So với người lao động VN, đối tượng của dự thảo có mức đóng thấp hơn 2,5 % mức lương.

Đối tượng  là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Những đối tượng trên sẽ thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi có một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sau đây: Giấy phép lao động; Chứng chỉ hành nghề; Giấy phép hành nghề. dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Người lao động nước ngoài nêu trên phải tham gia 5 chế độ BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, như: Ốm đau, thai sản, chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

 

che-do-thai-san-2015
Đặc biệt, người lao động nước ngoài cũng được hưởng chế độ BHXH một lần, khi: Hết thời hạn của hợp đồng lao động hoặc hết thời hạn của giấy phép lao động mà không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không làm thủ tục để gia hạn giấy phép lao động, nếu có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Về mức đóng BHXH bắt buộc, lao động nước ngoài đóng hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. (Trong khi đó, Luật BHXH quy định người lao động người Việt Nam đóng 10,5 % mức lương, gồm: 8 % vào quỹ BHXH, 1,5 % vào quỹ BHYT và 1 % vào quỹ BHTN).

Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Dự thảo Nghị định cũng quy định: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*