Tổng hợp Mã nộp thuế và nộp phạt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

– Mã NDKT: 4917
– Mã chương: 754

2. Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí);

– Mã NDKT: 4918
– Mã chương: 754

 

dao-tao-ke-toan-tren-excel
3. Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước
– Mã NDKT: 4931
– Mã chương: 754

4. Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất – kinh doanh trong nước

– Mã NDKT: 1701
– Mã chương: 754
5. Thuế thu nhập DN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành
– Mã NDKT: 1052
– Mã chương: 754
6. Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
– Mã NDKT: 1001
– Mã chương: 757
7 .Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý
– Mã tiểu mục : 4911
– Mã chương: 754
8 .Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành thuế thực hiện
– Mã tiểu mục : 4254
– Mã chương: 754

Tags:

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*