Thuế GTGT đối với dịch vụ tang lễ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Dịch vụ tang lễ có chịu thuế GTGT không? Thuế GTGT đối với số dịch vụ tang lễ là bao nhiêu %?

Có được khấu trừ thuế GTGT

 

*** Căn cứ:

– Tại Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 Thay thế Khoản 11 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT – BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT

– Điều 4. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

– Điều 4 Chương I, Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và có hiệu lực từ 01/01/2014)

– Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 và có hiệu lực từ 01/01/2015)

– Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành ngày 12/08/2016 và có hiệu lực từ 01/07/2016

 

 

+++ Luật thuế GTGT quy định: “Dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà, xe ô tô phục vụ tang lễ của các tổ chức làm dịch vụ tang lễ; mai táng, hỏa táng”, không thuộc diện chịu thuế GTGT.

– Dịch vụ tang lễ là các dịch vụ phục vụ cho buổi tang lễ, mai táng, hỏa táng (dịch vụ cho thuê xe chở linh cữu và xe chở thân nhân nhà hiếu; đào, lấp hố huyệt để mai táng; khiêng linh cữu; cho thuê ô dù, bàn ghế…) và các dịch vụ cải táng thực hiện sau khi mai táng, hỏa táng (trông coi, chăm sóc mồ mả từ khi mai táng đến khi cải táng; dọn vệ sinh, xử lý vật liệu sau cải táng; trông coi mồ mả lâu dài sau cải táng; xây mộ cải táng; bốc cải, di chuyển mộ cho các dự án từ địa điểm đặt mộ đến nghĩa trang…), không thuộc diện chịu thuế GTGT.

– Không chịu thuế GTGT đầu ra –> không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động này.

 

***Chi tiết công văn quy định dịch vụ tang lễ:

1. Công văn 134/TCT-PCCS ngày 11/01/2006 hướng dẫn thuế GTGT dịch vụ tang lễ

2. Công văn Số: 794.1 /CCT-TTHT ngày 18/8/2014 V/v trả lời độc giả Trần Thị Thủy về khai thuế GTGT đối với HTX thu gom rác thải

3. Công văn 46/BTC-TCT ngày 05/01/2015 thuế giá trị gia tăng với hoạt động xây dựng nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ

4. Công văn 5382/TCT-CS ngày 27/12/2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bốc cốt

5. Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*