Thông báo phát hành hóa đơn bị sai

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ phát hành hóa đơn

– Tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điều 1 khoản 3 Thông tư 37/2017/TT–BTC
—> Theo đó:
– Hồ sơ bao gồm:
+ Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng
+ Hoá đơn mẫu: 03 liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)

– Thời hạn: Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC

Dao-tao-ke-toan-Excel-Cong-ty-Bac-Thanh

—>Note:
– Trường hợp Nộp sai thì -> Nộp lại bản đúng: không phạt
– Doanh nghiệp nộp sai cơ quan thuế sẽ báo để doanh nghiệp gửi lại thông báo phát hành mới và không bị xử phạt.
– Cơ quan thuế phát hiện và gửi văn bản thông báo điều chỉnh mà DN chưa điều chỉnh đã lập hóa đơn giao cho khách hàng thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 -> 4.000.000 đồng và lập thông báo điều chỉnh lại gửi chi cục thuế quản lý trực tiếp để điều chỉnh.(Tại Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC)
—> Chi tiết:
1. Công văn số 5435/TCT-CS ngày 5/11/2016 về xử phạt hành chính hoá đơn.
2. Công văn 3855/TCT-DNL ngày 24/8/2016 sai sót nội dung trên tờ thông báo phát hành hóa đơn.

Tags:

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*