Thời hạn nộp các loại báo cáo Thuế năm 2015

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm kế toán đòi hỏi một việc tất yếu phải làm đó là nộp các loại báo cáo hàng tháng, quý, năm. Và cần có các kỹ năng làm kế toán thuế cần thiết để có thể đảm bảo được lợi ích tối đa cho Doanh nghiệp, tránh các xử phạt đáng tiếc.

Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin tổng hợp thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 để các bạn cùng tham khảo!

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2015:

1. Đối với DN mới thành lập:

– Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

– Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2015 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

– Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2015 là 30/1/2015.

– Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo

– Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2015

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

(Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.)

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi),kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

– DN kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

– DN mới thành lập năm 2014 từ quý 4/2014 sẽ nộp Thuế GTGT theo quý.

_________________________________
Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI
Chuyên đào tạo Kế toán thực hành thực tế
Chuyên Dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc giá rẻ
Liên hệ: Hotline – 0962.435.900

Tags:

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*