Thắc mắc về Khấu trừ thuế GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty tôi có chi mua quà Tết cho một số đơn vị đối tác làm ăn có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Vậy số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này có được khấu trừ không?

Trả lời:

Theo khoản 5, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

dao-tao-ke-toan-tren-excel

 

Như vậy, căn cứ quy định trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Câu hỏi:

Công ty tôi có ký hợp đồng đổ bê tông nhưng công ty không muốn chuyển tiền trước trả bên bán. Công ty bên bán thì không chịu đổ bê tông trước rồi xuất hóa đơn để chuyển khoản mà muốn nhận tiền mặt. Vậy nếu mỗi lần đổ bê tông xuất hoá đơn nhỏ hơn 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”
Căn cứ theo quy định trên công ty đổ bê tông có hóa đơn GTGT dưới 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tags: , ,

Loading Facebook Comments ...

Gửi phản hồi

*