Tài liệu kế toán

Quy định có lộ trình áp dụng từ 2018 về thuế, kế toán, BHXH

Quy định có lộ trình áp dụng từ 2018 về thuế, kế toán, BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Những quy định có lộ trình áp dụng từ 2018 sẽ phải chuẩn bị ngay từ hôm nay về lương, BHXH, thuế   1. Bảo hiểm TNLĐ – tính đóng cho cả HĐLD dưới 3 tháng Phí bảo hiểm tai nạn lao động là khoản phí dành riêng cho doanh nghiệp, người lao động được [...]

Hàng hóa đầu vào và đầu ra không chịu thuế GTGT

Hàng hóa đầu vào và đầu ra không chịu thuế GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn đầu ra không chịu thuế GTGT? Thì có phải kê khai thuế hay không? Được quy định cụ thể ở văn bản nào?   *Căn cứ: 1. Tại Khoản 21, Điều 4, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng [...]

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ các quy định tại: – Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế: – Điểm b, Khoản 8.2, Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị [...]

Tổng hợp các tình huống viết sai hóa đơn

Tổng hợp các tình huống viết sai hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Các lỗi kế toán vẫn thường hay mắc phải lỗi khi xuất hóa đơn như sau: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày tháng, sai đọc chữ, sai tổng cộng tiền hàng, sai tiền thuế… Hóa đơn viết [...]

Nhân viên Nghỉ bao nhiêu ngày thì không được đóng bảo hiểm?

Nhân viên Nghỉ bao nhiêu ngày thì không được đóng bảo hiểm?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm? Trong tháng 7/2017, Công ty của bà Nguyễn Thị B có một nhân viên làm việc từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 và bắt đầu nghỉ việc từ ngày 16/7/2017. Nhân viên này làm được 13 ngày, nghỉ 13 ngày, vậy trường hợp [...]

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Khi sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi nước ngoài có giá trị trên 20tr đồng, thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp vốn không phải là tài khoản của doanh nghiệp và không thể đăng ký như quy định tại Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. [...]

Những Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

Những Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm? Thanh tra không quá 1 lần 1 năm (Tham khảo [...]

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mảng lao động là một mảng quan trọng, tuy nhiên rất ít doanh nghiệp chú ý, vì vậy khi có kiểm tra việc bị phạt tiền là không thể tránh khỏi. 1. Thực hiện khai trình, báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 [...]

Kế toán chi nhánh chấm dứt hoạt động

Kế toán chi nhánh chấm dứt hoạt động

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 09/08/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3541/TCT-KK hướng dẫn về thủ tục công ty có chi nhánh chấm dứt hoạt động như sau: – Công ty có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của [...]

Tồn tiền mặt nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Tồn tiền mặt nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Tiền mặt tồn quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và công ty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi đi vay chi phí lãi vay đó thuế có chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN? Hướng xử lý như thế nào?   ***Căn cứ: – Tại [...]