Tài liệu kế toán

Xử lý hàng tồn kho âm hóa đơn đầu vào sau hóa đơn đầu ra

Xử lý hàng tồn kho âm hóa đơn đầu vào sau hóa đơn đầu ra

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Xử lý hàng tồn kho âm, hóa đơn đầu vào sau ngày hóa đơn đầu ra   – Xử lý hóa đơn đầu vào sau ngày hóa đơn đầu ra? – Xử lý hàng hóa không có tồn kho => âm kho? Cách 1: thủ tục trước ngày xuất hóa đơn bán ra nếu thực [...]

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có tính vào chi phí không?

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có tính vào chi phí không?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp không lấy được hóa đơn đầu vào : VAT, hóa đơn bán hàng… nếu doanh nghiệp lấy hóa đơn lẻ có được xem là chi phí hợp lý Xử lý như thế nào đối với trường hợp đã lấy hóa đơn lẻ khi nhân viên các bộ phận mang về Hóa đơn lẻ [...]

Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT 2016

Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT 2016

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, ngày 06/04/2016 – Khoản 1, Điều 1, Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, ngày 20/11/2012 – Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 – Thông tư số 130/2016/TT-BTC, ngày 12/8/2016 – Thông tư số 204/2015/TT-BTC, ngày 21/12/2015 – Thông tư số 99/2016/TT-BTC, ngày [...]

Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong 90 ngày

Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong 90 ngày

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày Căn cứ: – Khoản 1, Điều 7, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 – Điều 9, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13     Theo đó: Trường hợp nếu doanh nghiệp cho rằng quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của [...]

Cập nhật một số văn bản thuế tháng 11/2016

Cập nhật một số văn bản thuế tháng 11/2016

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Hoàn thuế xuất khẩu nếu có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ đủ 300 triệu đồng Căn cứ: Điều 1, Luật số 106/2016/QH13 Theo đó: Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 [...]

Kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán   Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái). Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán. Kiểm tra [...]

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Chứng từ ngân hàng: giải trình cơ quan thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Một công tác lưu trữ chứng từ ngân hàng – In sao kê đầy đủ 12 tháng kèm theo các chứng từ : Giấy báo Nợ, Giấy báo có của Ngân hàng – Mỗi tháng là một tập kẹp lại của tháng nào ra tháng đó đừng để lẫn lộn giữa các tháng trong [...]

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn mới xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Ngày 20/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC   Thông tư này hướng dẫn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP(đã được sửa đổi [...]

Hoạch toán Hóa đơn vé máy bay

Hoạch toán Hóa đơn vé máy bay

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn vé máy bay có được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ thuế TNDN   Theo Công văn số 3997/TCT-DL ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục thuế về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ [...]

Hoạch toán và xử lý Góp vốn điều lệ

Hoạch toán và xử lý Góp vốn điều lệ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

* Vấn đề 01: Hạch toán vốn góp bị phạt như sau: +Căn cứ: Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực 01/01/2014) – Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ [...]