Tài liệu kế toán

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mã số thuế người phụ thuộc đối với kế toán theo (Công văn 5286/CT-TNCN, 16/02/2017) Một số chữ viết tắt trong bài viết: – MST: Mã số thuế – NPT : Người phụ thuộc – NNT: Người nộp thuế – TCTTN: Tổ chức trả thu nhập – CQT: Cơ quan thuế – CMND: Chứng minh [...]

Các cách tăng chi phí với các loại hình DN

Các cách tăng chi phí với các loại hình DN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Tăng chi phí Đối với doanh nghiệp sản xuất: – Tăng định mức nguyên vật liệu là cái quyết định nhiều nhất. Cũng là cái mà khi thanh kiểm tra thuế phải đau đầu việc giải trình nhất – Tăng lương cho nhân viên – Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm [...]

DN Không cần phải đăng ký Tài khoản Ngân hàng

DN Không cần phải đăng ký Tài khoản Ngân hàng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Không cần phải đăng ký Tài khoản Ngân hàng với Cơ quan thuế hoặc Sở Kế hoạch đầu tư -> DN vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Đó là quy định tại Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 15/ 12/2016)   Trước ngày 15/12/2016 theo [...]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT nếu không cùng kỳ kê khai thuế – Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? – Các bạn thường thắc mắc làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế [...]

Mua bán hóa đơn lẻ

Mua bán hóa đơn lẻ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tổng cục thuế tiếp tục siết chặt việc mua bán hóa đơn lẻ đặc biệt là những ngành: Quảng cáo, xây dựng,… Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tuy [...]

TT 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế

TT 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế , Thông tư 156/2013/TT-BTC Ngày 20/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC:   “Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế 1. Các [...]

Làm gì khi Nộp thừa nộp sai số tiền thuế

Làm gì khi Nộp thừa nộp sai số tiền thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Trong quá trình sản xuất kinh doanh ,có phát sinh thuế phải nộp nhưng sau đó có điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp hoặc quá trình nộp doanh nghiệp nộp dư số tiền thuế phải nộp? – Vậy xử lý như thế nào khoản thuế nộp dư nói trên? *Căn cứ : [...]

Cập nhật luật thuế đầu năm 2017

Cập nhật luật thuế đầu năm 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

I) Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020 Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó: – Thực hiện các giải [...]

Góp vốn bằng tài sản có xuất hóa đơn hay không

Góp vốn bằng tài sản có xuất hóa đơn hay không

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp, cá nhân có tiền, tài sản  muốn dùng tiền đi đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác, tổ chức khác Trường hợp nào thì góp vốn phải xuất hóa đơn? Trường hợp nào góp vốn không phải xuất hóa đơn?   *Căn cứ: – Điểm d khoản 8 điều 4 thông tư [...]

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Quy định về làm tròn số trên hóa đơn GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Các trường hợp làm tròn số sau chữ số thập phân dẫn đến chênh lệch 1 hoặc vài đồng thì có thể chấp nhận được không Trường hợp nào thì được làm tròn số trên hóa đơn quy ước làm tròn như thế nào mới hợp lệ?   * Căn cứ pháp lý: – Điều [...]