Tài liệu kế toán

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định _ điểm d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hoá đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, […]

Trường hợp nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương

Trường hợp nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định BLĐ Nhiều trường hợp Người lao động được hưởng nguyên lương khi nghỉ việc riêng ngoài ngày nghỉ phép hằng năm, ngày lễ, tết nhưng rất nhiều người lao động không biết đến điều này.   Căn cứ: Điều 116 Bộ luật lao động 2012 Theo đó, người lao động sẽ được […]

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ: Điều 9 Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng từ 1/1/2014 không quy định áp dụng đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan Thuế để xác định nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý. – Do đó, doanh nghiệp […]

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ pháp lý vềLương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản: Quyết định 1916/QĐ-TTg, ngày 29/11/2017 Nghị quyết 49/2017/QH14   – Mức trần đóng BHXH, BHYT sẽ tăng lên từ 26.000.000.000 đồng lên 27.800.000 đồng Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 89, Luật số 58/2014/QH13 có hiệu lực 01/01/2016 và […]

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.   Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 6 thủ tục: – Đề nghị sử dụng hóa […]

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn   – Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; – Khoản 7 điều 3 Thông […]

 Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Chi tiết Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuếtheo quy định: 1. Điều 155 trong Bộ Luật Dân Sự 2. Thông tư 166/2013/TT-BTC. Khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về thuế, nếu còn trong thời hiệu sẽ bị xử phạt. Nếu hết thời hiệu sẽ không bị xử phạt. […]

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn đơn giản ngắn gọn Hạch toán chi phí xăng dầu . Định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ? – Khi sử dụng ô tô con , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642) – Khấu hao của xe […]

Sửa đổi, bổ sung thu tiền sử dụng đất 01/01/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước từ 01/01/2018   Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định: – Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định […]

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn: – Theo điều 16 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính – Theo điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính * Theo đó: – Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ […]