Tài liệu kế toán

Thuê nhà có phải công chứng hay chứng thực

Thuê nhà có phải công chứng hay chứng thực

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Khi thanh kiểm tra thuế cơ quan thuế luôn yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng nhằm quản lý nghĩa vụ đóng thuế từ việc cho thuê nhà. – Vậy việc cho thuê nhà thì hợp đồng này có cần phải công chứng không?   *Căn cứ: tại điểm 28 Mục [...]

Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng 2017

Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tổng cục thuế thông báo: + Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, + Ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình [...]

Tài khoản Ngân hàng không phải đăng ký với cơ quan thuế

Tài khoản Ngân hàng không phải đăng ký với cơ quan thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào? Có bắt buộc phải thông báo với cơ quan thuế để được khấu trừ thuế GTGT đối với bên Mua và không phạt vi phạm hành chính đối với bên Bán Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC quy định [...]

Thời Hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Thời Hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nộp tại thời điểm nào? Trả lời: Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong [...]

Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Quy định Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn *Căn cứ: – Tại điểm c, khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính – Tại khoản 2, 3 Điều 10, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính – Tại điểm d, khoản 1, Điều [...]

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hay giấy chứng nhận mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào?   I. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế thực hiện theo quy định [...]

Cách tính thuế TNCN với nhân viên nước ngoài

Cách tính thuế TNCN với nhân viên nước ngoài

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty thuê chuyên gia nước ngoài làm việc 7 tháng trong hợp đồng lao động quy định công ty phải trả thù lao và tiền vé. Vậy công ty khấu trừ thuế TNCN của chuyên gia thế nào? Tiền vé máy bay có được đưa vào chi phí được trừ không? 1. Cách tính [...]

Điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Doanh nghiệp sau thanh tra thuế phát hiện các sai sót trọng yếu hoặc không trọng yếu về số dư các tài khoản thì xử lý như thế nào? 2. Kế toán cần xử lý việc điều chỉnh sau thanh tra thuế ra sao? 3. Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy [...]

Hoạch toán Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Hoạch toán Giao Khoán Nhân Công Trong Xây Dựng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Phần 01: Hạch toán theo chế độ kế toán về giao khoán   + Trường hợp 01: Nếu là giao khoán nhân công cho công ty khác (pháp nhân) thực hiện thì: hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng + thanh lý + chứng từ thanh toán + hóa [...]

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM – LƯU Ý CHỈ TIÊU 15 (tổng số tiền giảm trừ gia cảnh) trên bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN 1/ Giả sử cá nhân ko có NPT (người phụ thuộc), giảm trừ bản thân 9tr/tháng. Cuối năm cá nhân đó có ủy quyền cho DN bạn quyết toán thì chỉ tiêu 15 [...]