Tài liệu kế toán

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào [...]

Kế toán sửa chữa TSCĐ

Kế toán sửa chữa TSCĐ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chi phí Sửa chữa lớn TSCĐ có được tính vào phí hợp lý? Cần phải có hồ sơ chứng từ gì? Căn cứ: Thông tư Số: 45/2013/TT– BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Điều 2. Các từ ngữ sử [...]

Tặng hàng hóa cho khách hàng mà không xuất hóa đơn

Tặng hàng hóa cho khách hàng mà không xuất hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chi phí mua quà tặng cho khách hàng có được khấu trừ VAT đầu vào không? Khi xuất quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không? *Vấn đề 01. Hoá đơn – Căn cứ: Điều 3, Khoản 7 Thông [...]

Chiết khấu thanh toán và hỗ trợ đạt doanh số

Chiết khấu thanh toán và hỗ trợ đạt doanh số

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Các nhà phân phối thường áp dụng các hình thức khuyến khích các đại lý bán hàng, như “Chiết khấu thanh toán” và “hỗ trợ đạt doanh số”. Những khoản chi này, được quy định như thế nào?   1. Quy định về Hoá đơn đối với các khoản “Chiết khấu thanh toán” và “hỗ [...]

Phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải NLĐ kết hôn mang thai

Phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải NLĐ kết hôn mang thai

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Từ 01/01/2018, phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải người lao động kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản Luật lao động 2012 luôn có những điều luật ưu tiên cho lao động nữ trong đó có yêu cầu người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm [...]

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 25/04/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1615/TCT-CS, hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN, thuế GTGT đối với trường hợp chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Chiết khấu thanh toán là khoản [...]

Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST

Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Trường hợp cá nhân chưa có MST do doanh nghiệp chưa đăng ký cho người lao động thì có được tính vào chi phí hợp lý ? – Người lao động có bị ảnh hưởng gì không? *Căn cứ: – Tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính [...]

Xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Xử lý hóa đơn Viết sai tên hàng hoá

Viết ngày bởi hoa nguyễn

– Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh? Hay chỉ cần lập biên bản điều chỉnh – Văn bản pháp lý nào quy định về hóa đơn chứng từ – Trường hợp nào nên viết hóa đơn điêu chỉnh trường hợp nào không nên? *Căn cứ: – Khoản 3, Điều [...]

Tính giá thành sản phẩm: sản xuất giản đơn liên tục

Tính giá thành sản phẩm: sản xuất giản đơn liên tục

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Bước 01: Vào danh mục/ vật tư hàng hóa/ vật tư hàng hóa/Thêm + Đặt tên + Chọn tính chất: thành phẩm + nhóm thành phẩm Khai báo tiếp các thông tin khác về 155 *Bước 02: Đối tượng tập hợp chi phí/ thêm/ Loại: thành phẩm + Chọn mã thành phẩm cần tính giá [...]

Những nguyên tắc cơ bản về kế toán

Những nguyên tắc cơ bản về kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Trích luật kế toán: Các nguyên tắc kế toán cơ bản Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ [...]