Tài liệu kế toán

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nhà nước  thực hiện điều khoản miễn, giảm thuế cho nông dân khích nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, chuyển đổi cây trồng có hiệu qủa và tận dụng đất đai, khai thác đồi núi trọc, đầm lầy, bãi bồi, đất ở vùng cao […]

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ tính thuế TNDN tạm tính: – Tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ […]

Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp hàng kỳ Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không? Mức phạt chế tài cho hành vi không kê khai và nộp quyết toán thuế TNCN? 1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không? * Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: […]

Rủi Ro Cao Về Thuế khi mua hóa đơn cơ quan thuế

Rủi Ro Cao Về Thuế khi mua hóa đơn cơ quan thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Những trường hợp Hóa đơn mua của cơ quan thuế Rủi Ro Cao Về Thuế *Trường hợp 01: Đối với trường hợp tự in   *Căn cứ : Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ […]

Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng theo quy định

Lương bộ phận kỹ thuật trong xây dựng theo quy định

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Lương chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật trực tiếp, đội trưởng thi công em sẽ đưa vào như thế nào để tính giá thành. Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào.   Về chế độ kế toán: – QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO […]

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không? Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13 “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ có thể đi làm trước […]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? Làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ? Kế toán thường đưa vào TK 1388 hay đưa vào TK 1331? Mục đích và ý nghĩ từng phương pháp   […]

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Lao động thời vụ dưới 3 tháng cần làm hợp đồng gì? Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi?   *** Căn cứ lao động thời vụ dưới 3 tháng – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản […]

Lao động nước ngoài với thuế TNCN

Lao động nước ngoài với thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 706/TCT-TNCN ngày 02/03/2015 tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào? Các căn cứ tính thuế ra sao?   ** Căn cứ: – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính […]

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp do nộp nhập các báo cáo quyết toán TNDN, TNCN và báo cáo tháng quý như VAT làm phát sinh thuế phải nộp thì có bị tính tiền chậm nộp khi làm lại KHBS không?   ***Căn cứ  Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp […]