Tài liệu kế toán

Báo cáo thực tập tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo thực tập tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo thực tập tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những công việc hết sức quan trọng trong vấn đề quản lý kinh tế. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính […]

Báo cáo thực tập kế toán thuế

Báo cáo thực tập kế toán thuế

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo thực tập kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm Hiện nay ở nước ta, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 2 loại thuế phổ biến. Vì vậy, tổ chức công tác kế toán thanh toán thuế giá trị gia […]

Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Viết ngày bởi tranphuong2206

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 Để tíên hành sản xuất phải có 3 yếu tố: Lao động, đất đai, vốn. Nếu xét mức độ quan trọng thì lao động của con người là yếu tố […]

Báo cáo thực tập kế toán công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Báo cáo thực tập kế toán công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo thực tập kế toán công tác kế toán nguyên vật liệu CCDC tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Thương mại Thế Anh Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ chiếm một vị trí quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp sản xuất. Tăng cường […]

Các chứng từ Tài sản cố định

Các chứng từ Tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các chứng từ Tài sản cố định bao gồm : Biên bản bàn giao Tài sản cố định , biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa hoàn thành, biên bản đánh giá lại tài sản cố định , biên bản kiểm kê tài sản cố định , bảng tính và phân bổ […]

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương liên quan đến chứng từ, lưu trữ chứng từ và hạch toán. Kế toán tiền lương là công việc hạch toán tiền lương dựa trên những yếu tố : Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán , […]

Báo cáo thực tập tài sản cố định

Báo cáo thực tập tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu Báo cáo thực tập tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. Kế toán Tài sản cố định hữu hình là 1 khâu quan trọng cảu Kế toán. Vì nó cung cấp toàn bộ tông tin về TSCĐHH cuả công ty. Chính vì vậy ,hạch toán TSCĐHH […]

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Viết ngày bởi tranphuong2206

Công việc của Kế toán Tổng hợp cần những gì ? Vị trí này đỏi hỏi 1 người kế toán tổng hợp phải là người có các kỹ năng,trình độ và am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ kế toán , đặc biệt là các kỹ năng phân tích , đối chiếu tính toán […]

Lập Báo cáo tài chính theo quyết định 15

Lập Báo cáo tài chính theo quyết định 15

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC Báo cáo tài chính là văn bản chi tiết và đầy đủ nhất , phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp , bao gồm tình hình tài sản,nguồn vốn,luồng tiền và các kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính Doanh nghiệp gồm […]

Làm lại báo cáo tài chính có bị phạt không ?

Làm lại báo cáo tài chính có bị phạt không ?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính có bị xử phạt không? Kế toán Hà Nội xin giải đáp một câu hỏi mà rất nhiều Kế toán viên thắc mắc : Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm trước, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài […]