Tài liệu kế toán

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương liên quan đến chứng từ, lưu trữ chứng từ và hạch toán. Kế toán tiền lương là công việc hạch toán tiền lương dựa trên những yếu tố : Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán , […]

Báo cáo thực tập tài sản cố định

Báo cáo thực tập tài sản cố định

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu Báo cáo thực tập tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco. Kế toán Tài sản cố định hữu hình là 1 khâu quan trọng cảu Kế toán. Vì nó cung cấp toàn bộ tông tin về TSCĐHH cuả công ty. Chính vì vậy ,hạch toán TSCĐHH […]

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Viết ngày bởi tranphuong2206

Công việc của Kế toán Tổng hợp cần những gì ? Vị trí này đỏi hỏi 1 người kế toán tổng hợp phải là người có các kỹ năng,trình độ và am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ kế toán , đặc biệt là các kỹ năng phân tích , đối chiếu tính toán […]

Lập Báo cáo tài chính theo quyết định 15

Lập Báo cáo tài chính theo quyết định 15

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC Báo cáo tài chính là văn bản chi tiết và đầy đủ nhất , phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp , bao gồm tình hình tài sản,nguồn vốn,luồng tiền và các kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính Doanh nghiệp gồm […]

Làm lại báo cáo tài chính có bị phạt không ?

Làm lại báo cáo tài chính có bị phạt không ?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính có bị xử phạt không? Kế toán Hà Nội xin giải đáp một câu hỏi mà rất nhiều Kế toán viên thắc mắc : Doanh nghiệp đã nộp báo cáo tài chính năm trước, nay phát hiện sai sót vậy doanh nghiệp làm lại báo cáo tài […]

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh Nhiều Doanh nghiệp hiện nay yêu cầu kế toán Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh Báo cáo tài chính có vai trò : Với Doanh nghiệp : Giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về tình hính sức khỏe của Doanh nghiệp,từ đó […]

Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Nhóm Tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp Kế toán hàng tồn kho phản ánh trên các tài khoản thuộc nhóm hàng tồn kho phải được thực hiện theo quy […]

Tổng hợp Bài tập kế toán có lời giải

Tổng hợp Bài tập kế toán có lời giải

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tổng hợp Bài tập kế toán có lời giải cho các bạn. Rất hữu ích với các bạn sinh viên tài chính,kế toán nhé. Kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn sinh viên tổng hợp các bài tập kế toán có lời giải: Bài tập kế toán có lời giải đáp ứng nhu […]

Làm Báo cáo tài chính theo IFRS

Làm Báo cáo tài chính theo IFRS

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm Báo cáo tài chính theo IRFS Làm Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế IFRS Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế Phiên bản IFRS 9 được ban hành vào tháng 10 năm 2010. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 .Các công cụ […]

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau

Viết ngày bởi tranphuong2206

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau. Doanh nghiệp bạn muốn chuyển,gộp Báo cáo tài chính sang năm sau? Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau được khá nhiều kế toán quan tâm. Nhiều Doanh nghiệp mới thành lập ,hiện mới chỉ phát sinh chi phí lương,hoặc 1 số […]