Tài liệu kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì? Làm báo cáo thuế hàng tháng cần những công việc gì, gồm những giấy tờ, thủ tục phải làm như thế nào?  Những kế toán mới vào nghề còn ít kinh nghiệm còn rất nhiều thắc mắc về vấn đề này. KẾ TOÁN HÀ NỘI […]

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế? Một công ty thành lập và hoạt động thì khi nào đến hạn cơ quan thuế thanh tra? Có quy định hạn là bao nhiêu không, và trước khi thanh tra họ có thông báo gì cho doanh nghiệp không ? Và họ thông báo trước […]

Mẫu báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu số B01 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) Báo cáo tài chính doanh nghiệp là bản tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh […]

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. […]

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách định khoản hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD […]

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014 Ngày 04 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành công văn số 7357/BTC-CĐKT gửi các Hội hành nghề về việc tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014. […]

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được hướng dẫn cách làm tờ khai tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT – dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Sau khi các bạn chọn tờ […]

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối Tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối  dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản 421 lợi nhuân chưa […]

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 331 phải trả cho người bán. Tài khoản 331 phải trả cho người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản […]

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách định khoản Tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, […]