Tài liệu kế toán

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất? Thông tư 23/2005/TT-BTC Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ vào đó: Điều kiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất: 1.2- Phạm […]

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014 Mẫu Báo cáo thuế theo Qúy 2014 làm như thế nào? Cần những thủ tục hóa đơn gì? I. Báo cáo thuế theo quý gồm có các loại sau – Thuế giá trị gia tăng. – Thuế Thu nhập cá nhân. – Thuế Thu nhập doanh […]

Tài khoản 156 hàng hóa

Tài khoản 156 hàng hóa

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán tài khoản 156 hàng hóa Tài khoản 156 – Hàng hóa – dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hoá là các […]

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Có những khoản trợ cấp, phụ cấp nào được miễn tính thuế TNCN? Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục thuế về việc Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, trong đó bao gồm: – Trợ cấp, phụ cấp ưu […]

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót như thế nào? Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót. Căn cứ Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC […]

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 - hình thức nhật ký chung

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 – hình thức nhật ký chung

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung. Rất nhiều bạn cần  file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung để làm sổ sách nêm KẾ TOÁN HÀ NỘI xin share cho tất […]

Nội dung ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Nội dung ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản là gì? Nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính này? Có rất nhiều chỉ tiêu tài chính được sử dụng để phân tích tình hình “sức khỏe” của một công ty. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp và tùy mục đích phân tích  mà có […]

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN Nhìn chung, bài tập thuế TNCN là thường rất ngắn, dữ liệu ít nhưng thường có nhiều lắt léo, đặc biệt là trong việc xác định thu nhập chịu thuế. Do có nhiều cách tính khác nhau cho từng loại thu nhập nên phải lưu ý […]

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này […]

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính Có những sai sót gì cần tránh trong công tác kế toán tài chính? Làm công tác kế toán, mỗi nghiệp vụ, mỗi quá trình đều cần tới các thủ tục giấy tờ mà nhiều khi người thực hiện không để ý tới […]