Tài liệu kế toán

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số quy định pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng mà các kế toán viên cần nắm rõ. I. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra:  Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải […]

Cách xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất

Cách xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất như thế nào? Các bạn kế toán tham khảo một số trường hợp hóa đơn sai thuế suất phổ biến sau đây: Câu hỏi: Trong tháng 3/2012 mình có xuất nhầm thế suất từ 10% xuống còn 5%. Giờ xuất hóa đơn bổ […]

Kế toán doanh thu chưa thực hiện

Kế toán doanh thu chưa thực hiện

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số hướng dẫn về tài khoản 3387 – kế toán doanh thu chưa thực hiện Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chế độ kế toán) hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trên tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán […]

Luật bảo hiểm y tế mới được áp dụng từ 1/1/2015

Luật bảo hiểm y tế mới được áp dụng từ 1/1/2015

Viết ngày bởi tranphuong2206

Luật bảo hiểm ý tế mới được áp dụng 1/1/2015 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó có những điều cần lưu ý như sau: 1. Đối tượng tham gia […]

Có những loại hóa đơn nào

Có những loại hóa đơn nào

Viết ngày bởi tranphuong2206

Có những loại hóa đơn nào? Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về các loại hóa đơn và hình thức các loại hoá đơn Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu […]

Mức phạt với doanh nghiệp không ký hợp đồng và đóng BHXH cho người lao động

Mức phạt với doanh nghiệp không ký hợp đồng và đóng BHXH cho người lao động

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mức phạt với doanh nghiệp không ký hợp đồng và đóng BHXH cho người lao động Sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng Khoản 1, Điều 18 và khoản 1, Điều 23 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao […]

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TĂNG TỪ NGÀY 01/01/2015

Viết ngày bởi tranphuong2206

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TĂNG TỪ NGÀY 01/01/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2014/ NĐ – CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức […]

Quy trình hạch toán kế toán và sơ đồ hạch toán

Quy trình hạch toán kế toán và sơ đồ hạch toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Quy trình hạch toán kế toán và sơ đồ hạch toán Các bạn Kế toán viên hạch toán kế toán mời tham khảo một số quy trình sau: I. Quy trình hạch toán trong mối quan hệ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng II. Quy trình mua hàng, nhập kho, thanh toán cho người bán. […]

Nộp Báo cáo tài chính cuối năm ở đâu

Nộp Báo cáo tài chính cuối năm ở đâu

Viết ngày bởi tranphuong2206

Sắp đến mùa Báo cáo tài chính, các Kế toán viên đã nắm rõ các quy định về làm báo cáo tài chính cuối năm chưa? Nhiều kế toán mới thắc mắc: không biết nơi nộp báo cáo tài chính năm ở đâu và nộp cho những cơ quan nào?  Nơi nộp Báo cáo tài chính […]

Tài khoản 142 chi phí trả trước ngắn hạn

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán tài khoản 142 chi phí trả trước ngắn hạn Tài khoản 142 chi phí trả trước ngắn hạn dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này […]