Tài liệu kế toán

Hàng tháng cần nộp Các báo cáo thuế gì cho cơ quan thuế?

Hàng tháng cần nộp Các báo cáo thuế gì cho cơ quan thuế?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hàng tháng phải nộp những tờ khai gì? Các báo cáo thuế hàng tháng phải nộp bao gồm những gì? Nhiều bạn kế toán còn thắc mắc các tờ khai, báo cáo thuế phải nộp cho cơ quan Thuế hàng tháng. Mời các bạn tham khảo tại bài viết sau. Chú ý: Trước khi kê […]

Kinh nghiệm làm kế toán Thuế

Kinh nghiệm làm kế toán Thuế

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế. Nhiều bạn kế toán mới đi làm thiếu kinh nghiệm làm kế toán thuế, nên các bạn rất băn khoăn Kế toán thuế cần phải quan tâm nhất đó chính là GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH. Thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh […]

Hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp

Hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Bạn đã biết hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp? Duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp mang lại hậu quả khó lường . Tuy nhiên thực trạng này lại luôn tồn tại.   Một thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp vừa và […]

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này […]

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất? Thông tư 23/2005/TT-BTC Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ vào đó: Điều kiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất: 1.2- Phạm […]

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014 Mẫu Báo cáo thuế theo Qúy 2014 làm như thế nào? Cần những thủ tục hóa đơn gì? I. Báo cáo thuế theo quý gồm có các loại sau – Thuế giá trị gia tăng. – Thuế Thu nhập cá nhân. – Thuế Thu nhập doanh […]

Tài khoản 156 hàng hóa

Tài khoản 156 hàng hóa

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán tài khoản 156 hàng hóa Tài khoản 156 – Hàng hóa – dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hoá là các […]

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Có những khoản trợ cấp, phụ cấp nào được miễn tính thuế TNCN? Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục thuế về việc Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, trong đó bao gồm: – Trợ cấp, phụ cấp ưu […]

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót như thế nào? Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót. Căn cứ Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC […]

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 - hình thức nhật ký chung

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 – hình thức nhật ký chung

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung. Rất nhiều bạn cần  file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung để làm sổ sách nêm KẾ TOÁN HÀ NỘI xin share cho tất […]