Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Nhân viên Nghỉ bao nhiêu ngày thì không được đóng bảo hiểm?

Nhân viên Nghỉ bao nhiêu ngày thì không được đóng bảo hiểm?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm? Trong tháng 7/2017, Công ty của bà Nguyễn Thị B có một nhân viên làm việc từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 và bắt đầu nghỉ việc từ ngày 16/7/2017. Nhân viên này làm được 13 ngày, nghỉ 13 ngày, vậy trường hợp [...]

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp

Thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Khi sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi nước ngoài có giá trị trên 20tr đồng, thanh toán bằng thẻ tín dụng của chủ doanh nghiệp vốn không phải là tài khoản của doanh nghiệp và không thể đăng ký như quy định tại Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. [...]

Những Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

Những Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1/ Khi thanh kiểm tra phải có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp có quyền không tiếp nếu không có quyết định chính thức. 2/ Có hợp lý khi có nhiều cuộc thanh tra trong một năm? Thanh tra không quá 1 lần 1 năm (Tham khảo [...]

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Những lưu ý về mảng lao động mà doanh nghiệp cần biết

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mảng lao động là một mảng quan trọng, tuy nhiên rất ít doanh nghiệp chú ý, vì vậy khi có kiểm tra việc bị phạt tiền là không thể tránh khỏi. 1. Thực hiện khai trình, báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 [...]

Kế toán chi nhánh chấm dứt hoạt động

Kế toán chi nhánh chấm dứt hoạt động

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 09/08/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3541/TCT-KK hướng dẫn về thủ tục công ty có chi nhánh chấm dứt hoạt động như sau: – Công ty có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của [...]

Tồn tiền mặt nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Tồn tiền mặt nhiều nhưng phát sinh vay ngân hàng?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Tiền mặt tồn quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và công ty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi đi vay chi phí lãi vay đó thuế có chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN? Hướng xử lý như thế nào?   ***Căn cứ: – Tại [...]

Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bà Lê Thị Thu (TP. Hồ Chí Minh) đóng BHXH từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016, sau đó nghỉ thai sản. Bà đóng tiếp BHXH từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017. Bà Thu hỏi, bà có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả [...]

Xuất hóa đơn đối với Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Xuất hóa đơn đối với Hóa đơn lĩnh vực vận tải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ: – Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ   “Trường hợp doanh nghiệp [...]

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kê khai sót hóa đơn đầu vào

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào [...]

Kế toán sửa chữa TSCĐ

Kế toán sửa chữa TSCĐ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chi phí Sửa chữa lớn TSCĐ có được tính vào phí hợp lý? Cần phải có hồ sơ chứng từ gì? Căn cứ: Thông tư Số: 45/2013/TT– BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Điều 2. Các từ ngữ sử [...]