Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn số 63723/CT-HTr ngày ngày 01 tháng 10 năm 2015 V/v giải đáp chính sách thuế – Căn cứ Khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014 quy định: “21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát [...]

Các thủ thuật kế toán tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Các thủ thuật kế toán tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Đi liền với tầm quan trọng luôn là tính rủi ro cao, chưa tính đến việc doanh thu còn thường xuyên gánh sức ép như một chỉ tiêu xét duyệt lương thưởng của Ban Giám đốc, do đó dù phải tuân theo một loạt các quy tắc ghi nhận của chuẩn mực kế toán thì [...]

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị Cưỡng chế Sử dụng hóa đơn *Căn cứ: 1. Khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. 2. Khoản 5, Điều 38; khoản 2, Điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ [...]

Xử lý Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Xử lý Bán hàng có nhiều giá khác nhau

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bán hàng có nhiều giá khác nhau Căn cứ: – Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 – Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 – Theo điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Theo đó: Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải [...]

 Kê khai mã số hàng hóa và thuế suất biểu thuế xuất khẩu

Kê khai mã số hàng hóa và thuế suất biểu thuế xuất khẩu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện biểu thuế xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP 1. Hàng hóa xuất khẩu được quy định tên cụ thể bao gồm mô tả và mã hàng chi tiết ở cấp độ 8 chữ số hoặc 10 chữ số [...]

Kế toán Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ

Kế toán Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

QUY TRÌNH KIỂM KÊ   (V/v: kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ) ​Quy trình kiểm kê tài sản:   -Việc kiểm kê tài sản cố định hàng tháng, năm nhằm báo cáo cho người quản lý biết được số lượng tài sản hiện có, tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng của [...]

Xử lý Hóa đơn viết sai MST

Xử lý Hóa đơn viết sai MST

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: – Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ   – Tại điểm b [...]

Quy định mới về lệ phí trước bạ

Quy định mới về lệ phí trước bạ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ   Nghị định này quy định về – Đối tượng chịu lệ phí trước bạ – Người nộp lệ phí trước bạ – Căn cứ tính lệ phí trước bạ – Ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ – Chế độ [...]

Ghi hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Ghi hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn ghi hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi bằng sản phẩm Căn cứ: Khoản 3, Mục II, Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC Khoản 5, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC Khoản 9, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp khuyến mại bằng sản phẩm, hàng khuyến mại đã đăng ký với [...]

Chứng minh hàng hóa về trước hóa đơn về sau

Chứng minh hàng hóa về trước hóa đơn về sau

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:   – Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…). - Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, [...]