Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Sửa đổi, bổ sung thu tiền sử dụng đất 01/01/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước từ 01/01/2018   Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định: – Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định […]

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn: – Theo điều 16 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính – Theo điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính * Theo đó: – Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ […]

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chậm Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư thì có bị phạt không? Có phải thông báo với cơ quan thuế? Không thông báo có bị phạt hay không? +++ Trước đây khi đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng – Theo Điều 9,Thông tư 156/2013/TT-BTCquy định […]

Kế toán chuyên ngành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tìm hiểu kế toán chuyên ngành vận tại *Vấn đề 01. Kế toán chi phí Kinh Doanh vận tải gồm: – Tiền lương của lái xe, phụ xe. Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác…. – Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương. – Nhiên liệu. – Vật liệu phụ – […]

Tìm hiểu về Báo cáo tài chính hợp nhất

Tìm hiểu về Báo cáo tài chính hợp nhất

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định Tập đoàn bao […]

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Trong đó có quy định về hành nghề kế toán Theo đó, những người không được làm kế toán gồm: – Người chưa thành niên; người […]

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị đóng MST thì có được xuất hóa đơn đầu ra? Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không?   Chứng từ hợp lý hợp lệ Xin anh chị cho biết, cty em đang làm […]

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 2547/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công Trả lời công văn số 675/CT-TT&HT ngày 13/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài của Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường Đô thị […]

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Ngày 22/09/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về […]

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty mới được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, tiền thân từ xưởng sản xuất đã được mấy năm. Những tài sản này thuộc sở hữu cá nhân chủ doanh nghiệp đã mua trước đó cho xưởng sản xuất 1/ Giờ máy móc thiết bị đầy đủ hết nhưng không […]