Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tìm hiểu về Báo cáo tài chính hợp nhất

Tìm hiểu về Báo cáo tài chính hợp nhất

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định Tập đoàn bao […]

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Trường hợp theo quy định không được làm kế toán

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Trong đó có quy định về hành nghề kế toán Theo đó, những người không được làm kế toán gồm: – Người chưa thành niên; người […]

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị đóng MST thì có được xuất hóa đơn đầu ra? Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không?   Chứng từ hợp lý hợp lệ Xin anh chị cho biết, cty em đang làm […]

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 2547/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công Trả lời công văn số 675/CT-TT&HT ngày 13/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài của Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường Đô thị […]

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Xây dựng Điều lệ công ty Quy chế nội bộ quản trị công ty

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Ngày 22/09/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về […]

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Tài sản hình thành trước giấy phép kinh doanh

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công ty mới được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, tiền thân từ xưởng sản xuất đã được mấy năm. Những tài sản này thuộc sở hữu cá nhân chủ doanh nghiệp đã mua trước đó cho xưởng sản xuất 1/ Giờ máy móc thiết bị đầy đủ hết nhưng không […]

Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng

Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Đánh giá chênh lệch TK 331 Phải trả khách hàng cuối năm – Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ cuối năm đối với các tài khoản gốc ngoại tệ đối với công nợ phải trả khách hàng như thế nào?   Đối với 331: Phải trả khách hàng 1. Tỉ giá ghi Sổ […]

Thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT?Có được tính vào chi phí được trừ? ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC Thuế […]

Hóa đơn thương mại xuất khẩu và cách kê khai thuế

Hóa đơn thương mại xuất khẩu và cách kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài dùng hóa đơn thương mại (commercial invoice) không dùng hóa đơn xuất khẩu? Trong bảng kê phụ lục hàng hóa dịch vụ bán ra có kê khai không? nếu có thì kê khai như thế nào? Doanh thu được ghi nhận như thế nào? ***Về hóa đơn: – Căn cứ […]

Doanh nghiệp vay mượn tiền cá nhân

Doanh nghiệp vay mượn tiền cá nhân

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ văn bản pháp lý vềQuy định về Doanh nghiệp vay vốn cá nhân – Điều 6, Khoản 2 Nghị Định 222/2013/NĐ-CP về giao dịch tài chính của doanh nghiệp – Điều 4, Khoản 1 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay […]