Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ: Điều 9 Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng từ 1/1/2014 không quy định áp dụng đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan Thuế để xác định nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý. – Do đó, doanh nghiệp […]

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ pháp lý vềLương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản: Quyết định 1916/QĐ-TTg, ngày 29/11/2017 Nghị quyết 49/2017/QH14   – Mức trần đóng BHXH, BHYT sẽ tăng lên từ 26.000.000.000 đồng lên 27.800.000 đồng Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 89, Luật số 58/2014/QH13 có hiệu lực 01/01/2016 và […]

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.   Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 6 thủ tục: – Đề nghị sử dụng hóa […]

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn   – Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; – Khoản 7 điều 3 Thông […]

 Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Chi tiết Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuếtheo quy định: 1. Điều 155 trong Bộ Luật Dân Sự 2. Thông tư 166/2013/TT-BTC. Khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về thuế, nếu còn trong thời hiệu sẽ bị xử phạt. Nếu hết thời hiệu sẽ không bị xử phạt. […]

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Hướng dẫn Hạch toán chi phí xăng dầu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn đơn giản ngắn gọn Hạch toán chi phí xăng dầu . Định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ? – Khi sử dụng ô tô con , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642) – Khấu hao của xe […]

Sửa đổi, bổ sung thu tiền sử dụng đất 01/01/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước từ 01/01/2018   Nghị định này sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định: – Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định […]

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Khách hàng mua hàng không lấy hóa đơn: – Theo điều 16 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính – Theo điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính * Theo đó: – Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ […]

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng không đúng hạn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Chậm Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư thì có bị phạt không? Có phải thông báo với cơ quan thuế? Không thông báo có bị phạt hay không? +++ Trước đây khi đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng – Theo Điều 9,Thông tư 156/2013/TT-BTCquy định […]

Kế toán chuyên ngành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tìm hiểu kế toán chuyên ngành vận tại *Vấn đề 01. Kế toán chi phí Kinh Doanh vận tải gồm: – Tiền lương của lái xe, phụ xe. Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác…. – Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương. – Nhiên liệu. – Vật liệu phụ – […]