Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tài khoản Ngân hàng không phải đăng ký với cơ quan thuế

Tài khoản Ngân hàng không phải đăng ký với cơ quan thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào? Có bắt buộc phải thông báo với cơ quan thuế để được khấu trừ thuế GTGT đối với bên Mua và không phạt vi phạm hành chính đối với bên Bán Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC quy định [...]

Thời Hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Thời Hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc nộp tại thời điểm nào? Trả lời: Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong [...]

Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Quy định Thuế TNCN khoản thu nhập từ đầu tư vốn *Căn cứ: – Tại điểm c, khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính – Tại khoản 2, 3 Điều 10, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính – Tại điểm d, khoản 1, Điều [...]

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hay giấy chứng nhận mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào?   I. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế thực hiện theo quy định [...]

Điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Doanh nghiệp sau thanh tra thuế phát hiện các sai sót trọng yếu hoặc không trọng yếu về số dư các tài khoản thì xử lý như thế nào? 2. Kế toán cần xử lý việc điều chỉnh sau thanh tra thuế ra sao? 3. Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy [...]

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM – LƯU Ý CHỈ TIÊU 15 (tổng số tiền giảm trừ gia cảnh) trên bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN 1/ Giả sử cá nhân ko có NPT (người phụ thuộc), giảm trừ bản thân 9tr/tháng. Cuối năm cá nhân đó có ủy quyền cho DN bạn quyết toán thì chỉ tiêu 15 [...]

Các cách tăng chi phí với các loại hình DN

Các cách tăng chi phí với các loại hình DN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Tăng chi phí Đối với doanh nghiệp sản xuất: – Tăng định mức nguyên vật liệu là cái quyết định nhiều nhất. Cũng là cái mà khi thanh kiểm tra thuế phải đau đầu việc giải trình nhất – Tăng lương cho nhân viên – Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm [...]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Hạch toán nghiệp vụ thuế GTGT nếu không cùng kỳ kê khai thuế – Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? – Các bạn thường thắc mắc làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế [...]

TT 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế

TT 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư Quản lý thuế , Thông tư 156/2013/TT-BTC Ngày 20/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC:   “Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế 1. Các [...]

Cập nhật luật thuế đầu năm 2017

Cập nhật luật thuế đầu năm 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

I) Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020 Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó: – Thực hiện các giải [...]