Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Thời điểm nộp BHXH, BHYT, BHTN

Thời điểm nộp BHXH, BHYT, BHTN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt chậm nộp và tính lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật. Để tránh bị phạt, doanh nghiệp cần phải biết thời hạn nộp các loại bảo hiểm. Quyết định 1111/QĐ-BHXH tại Điều 7 quy định về phương thức và thời hạn đóng […]

Hiện trạng hưởng lương hưu 2018

Hiện trạng hưởng lương hưu 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

BHXH (BHXH Việt Nam), cho biết cả nước hiện có 2,4 triệu người đang được hưởng lương hưu hàng tháng. Khoảng 100 người có lương hưu từ 23 triệu đồng/tháng đến 101 triệu đồng/tháng, trong đó có 24 người được lương hưu trên 30 triệu đồng/tháng. Ở mức lương hưu từ 17,25 triệu đến dưới […]

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ông Năm đóng BHXH được 26 năm. Ông Năm hỏi, ông đã đủ điều kiện để giám định sức khỏe nghỉ hưu chưa? Trường hợp mất sức lao động 61% có được nghỉ hưu sớm không? Chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm…   Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng […]

Kế toán xử lý Bán hàng với nhiều giá khác nhau

Kế toán xử lý Bán hàng với nhiều giá khác nhau

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ bán hàng với nhiều giá khác nhau:   – Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 – Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 – Theo điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013   Theo đó: Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số […]

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Xử lý hóa đơn nhảy quyển

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định _ điểm d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hoá đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, […]

Trường hợp nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương

Trường hợp nghỉ phép mà vẫn được hưởng lương

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định BLĐ Nhiều trường hợp Người lao động được hưởng nguyên lương khi nghỉ việc riêng ngoài ngày nghỉ phép hằng năm, ngày lễ, tết nhưng rất nhiều người lao động không biết đến điều này.   Căn cứ: Điều 116 Bộ luật lao động 2012 Theo đó, người lao động sẽ được […]

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ: Điều 9 Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng từ 1/1/2014 không quy định áp dụng đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan Thuế để xác định nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý. – Do đó, doanh nghiệp […]

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Lương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản tăng 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ pháp lý vềLương cơ sở, Lương hưu, Trợ cấp thai sản: Quyết định 1916/QĐ-TTg, ngày 29/11/2017 Nghị quyết 49/2017/QH14   – Mức trần đóng BHXH, BHYT sẽ tăng lên từ 26.000.000.000 đồng lên 27.800.000 đồng Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 89, Luật số 58/2014/QH13 có hiệu lực 01/01/2016 và […]

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Những Thay đổi về thủ tục hành chính sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.   Cụ thể, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 6 thủ tục: – Đề nghị sử dụng hóa […]

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ Phân biệt giữa xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo sử dụng hóa đơn   – Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; – Khoản 7 điều 3 Thông […]