Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không? Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13 “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ có thể đi làm trước […]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? Làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ? Kế toán thường đưa vào TK 1388 hay đưa vào TK 1331? Mục đích và ý nghĩ từng phương pháp   […]

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Lao động thời vụ dưới 3 tháng cần làm hợp đồng gì? Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi?   *** Căn cứ lao động thời vụ dưới 3 tháng – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản […]

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp do nộp nhập các báo cáo quyết toán TNDN, TNCN và báo cáo tháng quý như VAT làm phát sinh thuế phải nộp thì có bị tính tiền chậm nộp khi làm lại KHBS không?   ***Căn cứ  Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp […]

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo công văn 6008/TCT – CS, Tổng cục thuế vừa chấp nhận một trường hợp giảm doanh thu khi hủy hợp đồng kinh tế. Cụ thể như sau: Căn cứ: Điểm 1.5 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC Theo đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được […]

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Từ 01/02/2018, khi Nghị định 146/2017/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP) bắt đầu có hiệu lực thì kéo theo đó một số quy định sau bắt đầu có hiệu lực: 1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự […]

Các trường hợp Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Các trường hợp Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ pháp lý Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn – Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 09/11/2013 – Điều 13 […]

Thuế phế liệu phế phẩm nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu

Thuế phế liệu phế phẩm nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

DN nhập khẩu hàng hóa để thuê gia công chế biến khi thừa phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công thì việc xử lý thuế đối với trường hợp này như thế nào? Thuế nhập khẩu đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa […]

Hàng hóa nguyên vật liệu đi mượn có được bán?

Hàng hóa nguyên vật liệu đi mượn có được bán?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cho mượn hàng hóa, nguyên vật liệu…vậy bên đi mượn có được bán tài sản đã mượn hay không? Việc đi mượn tài sản có phải xuất hóa đơn hay không? ***Câu hỏi: Bạn Huỳnh Yến Vĩ (huynhyenvi@gmail.com.vn) hỏi: 40. Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi […]

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau: “16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù […]