Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Những điểm lưu ý về nợ khó đòi

Những điểm lưu ý về nợ khó đòi

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác [...]

Trường hợp miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Trường hợp miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế Người nộp thuế nếu rơi vào các trường hợp sau thì được miễn tiền chậm nộp thuế: – Gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh – Bị bệnh hiểm nghèo – Trường hợp bất khả kháng khác Ngoài ra nếu doanh [...]

Sẽ nêu tên người bán hàng qua mạng trốn thuế

Sẽ nêu tên người bán hàng qua mạng trốn thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Sau khi phổ biến thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu người nộp thuế không thực hiện kê khai nộp thuế hoặc có hành vi trốn thuế, cơ quan thuế sẽ nêu tên trên báo đài, hoặc tiến hành các biện pháp [...]

Những vấn đề cần lưu ý về góp vốn và tăng vốn

Những vấn đề cần lưu ý về góp vốn và tăng vốn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Đối với loại hình công ty TNHH, tăng vốn là việc tăng thêm vốn góp của thành viên hiện hữu hoặc nhận thêm vốn góp của thành viên mới (Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13); Đối với loại hình công ty cổ phần, tăng vốn gắn liền với việc phát hành thêm cổ [...]

Các lỗi trong sử dụng quyển hóa đơn GTGT

Các lỗi trong sử dụng quyển hóa đơn GTGT

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Viết cách hóa đơn để trống dành cho khách hàng lấy hóa đơn sau. Có 1001 lý do khách hàng không viết hóa đơn nữa nên thừa hóa đơn để trống . . . Vi phạm việc sử dụng hóa đơn GTGT – dẫn đến bị phạt. * Xử lý: Nên viết sai thông [...]

Quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Thông tư 28/2017/TT-BTC bổ sung TT 45/2013/TT-BTC về Quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 147/2016/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ [...]

Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Trả lời công văn số 349/CT-HCAC ngày 06/03/2014, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:   1. Về tiêu thức cột “Đơn giá”; “Thành tiền” trên Phiếu xuất kho kiêmvận chuyển nội bộ: Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn về loại và hình thức [...]

Ngành nghề trên GPKD khác với hoạt động kinh doanh

Ngành nghề trên GPKD khác với hoạt động kinh doanh

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kinh doanh không đúng ngành nghề trong giấy phép có bị phạt? Kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có được khấu trừ thuế, có được tính vào chi phí hợp lý?   +Căn cứ pháp lý: Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 [...]

Từ 1/1/2018 Lao động nước ngoài bắt buộc đóng BHXH

Từ 1/1/2018 Lao động nước ngoài bắt buộc đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Dự thảo Nghị định về mức đóng BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến các tầng lớp xã hội. So với người lao động VN, đối tượng của dự thảo có mức đóng thấp hơn 2,5 % mức lương. Đối tượng [...]

Chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển 2017

Chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 1589/TCT-CS, ngày 25/04/2017 sửa đổi bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển của hãng tàu nước ngoài Căn cứ: – Khoản 3b Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP – Khoản 1b.6 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC – Khoản 2a Điều 13 Thông tư số [...]