Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tiền thưởng có chịu thuế TNCN

Tiền thưởng có chịu thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tiền thưởng khuyến khích hiệu quả công việc có chịu thuế TNCN và những khoản tiền thưởng nào thì không chịu thuế TNCN? 1. Doanh nghiêp phát sinh tiền thưởng thi đua, sáng kiến… cho nhân viên để kích thích năng suất lao động? vậy khoản thưởng này có chịu thuế TNCN 2. Trường hợp […]

Biện pháp Doanh nghiệp bi cưỡng chế sử dụng hóa đơn

Biện pháp Doanh nghiệp bi cưỡng chế sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào? Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì?   *Căn cứ: 1. Khoản 8, Điều 3; khoản 7, Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy […]

Tìm hiểu Nghề phân tích tài chính

Tìm hiểu Nghề phân tích tài chính

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tên của nghề nghiệp này nghe qua tạo cảm giác rất hứng thú, tuy nhiên nếu ai đó muốn thực sự đeo đuổi nó, không có cách nào tốt hơn là tìm hiểu các chức năng của công việc này. Cần làm gì để trở thành một nhà phân tích tài chính và nhân tố […]

Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế

Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Miễn thuế. Để phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử, điều 16 và 17 của luật hiện hành quy định về miễn thuế, xét miễn thuế. Nội dung các điều này được xây dựng trên cơ sở tập hợp hệ thống hoá các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế […]

Tiền sử dụng đất, thuê nhà, thuê mặt nước theo quy định mới

Tiền sử dụng đất, thuê nhà, thuê mặt nước theo quy định mới

Viết ngày bởi hoa nguyễn

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 […]

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nhà nước  thực hiện điều khoản miễn, giảm thuế cho nông dân khích nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, chuyển đổi cây trồng có hiệu qủa và tận dụng đất đai, khai thác đồi núi trọc, đầm lầy, bãi bồi, đất ở vùng cao […]

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ tính thuế TNDN tạm tính: – Tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ […]

Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp hàng kỳ Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không? Mức phạt chế tài cho hành vi không kê khai và nộp quyết toán thuế TNCN? 1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không? * Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: […]

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không? Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13 “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ có thể đi làm trước […]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? Làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ? Kế toán thường đưa vào TK 1388 hay đưa vào TK 1331? Mục đích và ý nghĩ từng phương pháp   […]