Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tiền sử dụng đất, thuê nhà, thuê mặt nước theo quy định mới

Tiền sử dụng đất, thuê nhà, thuê mặt nước theo quy định mới

Viết ngày bởi hoa nguyễn

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 […]

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Nhà nước  thực hiện điều khoản miễn, giảm thuế cho nông dân khích nông nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, chuyển đổi cây trồng có hiệu qủa và tận dụng đất đai, khai thác đồi núi trọc, đầm lầy, bãi bồi, đất ở vùng cao […]

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Tìm hiểu về thuế TNDN tạm tính

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ tính thuế TNDN tạm tính: – Tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ […]

Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp hàng kỳ Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không? Mức phạt chế tài cho hành vi không kê khai và nộp quyết toán thuế TNCN? 1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không? * Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: […]

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Nghỉ thai sản từ 1-3 tháng đi làm lại có phải đóng BHXH

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo quy định của Luật BHXH: Nghỉ thai sản một tháng, hai tháng hay ba tháng đi làm lại có tính đóng bảo hiểm không? Theo điều 40 Luật số 58/2014/QH13 “Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ có thể đi làm trước […]

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Hạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì sau khi kê khai bổ sung thì việc định khoản ra sao? Làm sao để lên sổ sách khớp với tờ khai thuế GTGT ? Kế toán thường đưa vào TK 1388 hay đưa vào TK 1331? Mục đích và ý nghĩ từng phương pháp   […]

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng bắt từ 2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Lao động thời vụ dưới 3 tháng cần làm hợp đồng gì? Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi?   *** Căn cứ lao động thời vụ dưới 3 tháng – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản […]

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp do nộp nhập các báo cáo quyết toán TNDN, TNCN và báo cáo tháng quý như VAT làm phát sinh thuế phải nộp thì có bị tính tiền chậm nộp khi làm lại KHBS không?   ***Căn cứ  Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp […]

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Hủy hợp đồng kinh tế điều chỉnh giảm doanh thu?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo công văn 6008/TCT – CS, Tổng cục thuế vừa chấp nhận một trường hợp giảm doanh thu khi hủy hợp đồng kinh tế. Cụ thể như sau: Căn cứ: Điểm 1.5 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC Theo đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được […]

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Thuế GTGT và Thuế TNDN hiệu lực 01/02/2018

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Từ 01/02/2018, khi Nghị định 146/2017/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP) bắt đầu có hiệu lực thì kéo theo đó một số quy định sau bắt đầu có hiệu lực: 1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự […]