Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tài khoản 156 hàng hóa

Tài khoản 156 hàng hóa

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán tài khoản 156 hàng hóa Tài khoản 156 – Hàng hóa – dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hoá là các […]

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 - hình thức nhật ký chung

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 – hình thức nhật ký chung

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung. Rất nhiều bạn cần  file sổ sách kế toán theo quyết định 28/2006 và quyết định 15/2006 – Hình thức nhật ký chung để làm sổ sách nêm KẾ TOÁN HÀ NỘI xin share cho tất […]

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số lưu ý khi làm bài Thuế TNCN Nhìn chung, bài tập thuế TNCN là thường rất ngắn, dữ liệu ít nhưng thường có nhiều lắt léo, đặc biệt là trong việc xác định thu nhập chịu thuế. Do có nhiều cách tính khác nhau cho từng loại thu nhập nên phải lưu ý […]

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hạch toán Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 phải trả phải nộp khác dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này […]

Hỏi đáp kế toán xây dựng

Hỏi đáp kế toán xây dựng

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hỏi : một bộ hồ sơ theo dõi 1 công trình bao gồm những gì, để sau này còn quyết toán với cơ quan thuế đó: ví dụ như sau khi hoàn thành một công trình thì mình phải có đầy đủ hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bảng lương, hoá đơn đầu vào, ra,… […]

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. […]

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách định khoản hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD […]

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được hướng dẫn cách làm tờ khai tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT – dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Sau khi các bạn chọn tờ […]

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối Tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối  dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản 421 lợi nhuân chưa […]

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 331 phải trả cho người bán. Tài khoản 331 phải trả cho người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản […]