Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Hỏi đáp kế toán xây dựng

Hỏi đáp kế toán xây dựng

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hỏi : một bộ hồ sơ theo dõi 1 công trình bao gồm những gì, để sau này còn quyết toán với cơ quan thuế đó: ví dụ như sau khi hoàn thành một công trình thì mình phải có đầy đủ hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bảng lương, hoá đơn đầu vào, ra,… [...]

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp Tài khoản 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. [...]

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách định khoản hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD [...]

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được hướng dẫn cách làm tờ khai tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT – dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Sau khi các bạn chọn tờ [...]

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoán 421 lợi nhuận chưa phân phối Tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối  dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản 421 lợi nhuân chưa [...]

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Tài khoản 331 phải trả cho người bán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tài khoản 331 phải trả cho người bán. Tài khoản 331 phải trả cho người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản [...]

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách định khoản Tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, [...]

Cách đọc nhanh bảng cân đối kế toán

Cách đọc nhanh bảng cân đối kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Đọc Bảng cân đối kế toán ta có thể nhận định nhanh về quy mô của doanh nghiệp, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn,… Công ty Kế toán Hà Nội xin giới thiệu với các bạn, đặc biệt các bạn kế toán viên mới vào nghề cách đọc [...]

Trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán

Trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Tổng hợp các câu trắc nghiệm nguyên lý kế toán có lời giải cho các bạn sinh viên kế toán Có bạn sinh viên nào đang phải “vật lộn” với nguyên lý kế toán không, tham khảo thêm các câu hỏi trắc nghiệm môn học này nhé ! Download tài liệu tại đây Xem thêm [...]

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Những sai sót thường gặp trong Kế toán toán tiền lương

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương liên quan đến chứng từ, lưu trữ chứng từ và hạch toán. Kế toán tiền lương là công việc hạch toán tiền lương dựa trên những yếu tố : Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán , [...]