Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Kế toán nhận sổ sách về nhà làm cần kỹ năng gì?

Kế toán nhận sổ sách về nhà làm cần kỹ năng gì?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Những kỹ năng cần thiết cho kế toán khi nhận sổ sách về làm. Hiện nay, công tác kế toán có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần một hệ thống kế toán chuyên nghiệp được thiết lập phù hợp với […]

Kế toán công nợ phải làm gì?

Kế toán công nợ phải làm gì?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Kế toán công nợ phải làm gì? Trách nhiệm của kế toán công nợ? Kế toán công nợ sẽ có trách nhiệm quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Dưới đây là đoạn mô tả công việc và quy trình làm việc cụ thể của kế toán công nợ trong doanh nghiệp. MÔ […]

Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà

Viết ngày bởi tranphuong2206

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, bài viết này KẾ […]

Kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

Kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

Viết ngày bởi tranphuong2206

Kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu ủy thác KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu ủy thác cho các bạn thuộc lĩnh vực này cùng tham khảo! TẠI ĐƠN VỊ NHẬN ỦY THÁC *) Điều kiện: Phải có chức năng làm về xuất nhập khẩu […]

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2014 – 2015 Hóa đơn giá trị gia tăng được lập và sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Viết hóa đơn giá trị gia tăng kế toán cần chú ý đến các điểm sau: 1. Thời điểm lập […]

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số quy định pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng mà các kế toán viên cần nắm rõ. I. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra:  Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải […]

Cách xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất

Cách xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Xuất bổ sung thuế GTGT cho hóa đơn xuất sai thuế suất như thế nào? Các bạn kế toán tham khảo một số trường hợp hóa đơn sai thuế suất phổ biến sau đây: Câu hỏi: Trong tháng 3/2012 mình có xuất nhầm thế suất từ 10% xuống còn 5%. Giờ xuất hóa đơn bổ […]

Kế toán doanh thu chưa thực hiện

Kế toán doanh thu chưa thực hiện

Viết ngày bởi tranphuong2206

Một số hướng dẫn về tài khoản 3387 – kế toán doanh thu chưa thực hiện Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chế độ kế toán) hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trên tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán […]

Luật bảo hiểm y tế mới được áp dụng từ 1/1/2015

Luật bảo hiểm y tế mới được áp dụng từ 1/1/2015

Viết ngày bởi tranphuong2206

Luật bảo hiểm ý tế mới được áp dụng 1/1/2015 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó có những điều cần lưu ý như sau: 1. Đối tượng tham gia […]

Có những loại hóa đơn nào

Có những loại hóa đơn nào

Viết ngày bởi tranphuong2206

Có những loại hóa đơn nào? Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về các loại hóa đơn và hình thức các loại hoá đơn Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu […]