Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Mức phạt trốn BHXH thử việc trả lương không đúng quy định

Mức phạt trốn BHXH thử việc trả lương không đúng quy định

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mức phạt các hành vi vi phạm quy định về trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nghị định quy định rõ các hình thức xử […]

Tình huống thuế GTGT mới nhất 2015

Tình huống thuế GTGT mới nhất 2015

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Câu 1: Thuế GTGT hàng hóa đã khấu trừ nhưng sau đó không đạt chất lượng phải đi tiêu hủy. Như vậy số thuế GTGT này doanh nghiệp có được khấu trừ hay phải kê khai điều chỉnh bổ sung giảm phần thuế bị tiêu hủy? Hội tư vấn thuế trả lời như sau: Căn […]

Phương pháp bóc tách dự toán xây dựng

Phương pháp bóc tách dự toán xây dựng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Dự toán xây dựng là gì Là một bảng tổng hợp toàn bộ các số liệu như bảng tổng hợp giá, bảng chi tiết giá, bảng phân tích đơn giá, phân tích vữa, nhân công, máy … dựa trên bản thiết kế kỹ thuật, hay bản thiết kế thi công. – Bản dự toán […]

Vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng góp vốn đầu tư

Vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng góp vốn đầu tư

Viết ngày bởi hoa nguyễn

2.1. Đối với giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014:   – Tạikhoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quyđịnh: “1.Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chinếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a)Khoản chi thực […]

Tình huống thuế GTGT, hàng biếu tặng thường gặp

Tình huống thuế GTGT, hàng biếu tặng thường gặp

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tình huống thuế GTGT và chi phí của hàng hóa làm quà biếu tặng trong DN   Câu 1: Tháng 2 năm 2013 công ty tôi có nhận và kê khai khấu trừ HĐ GTGT với số tiền 100 tr trước thuế và VAT là 10tr, đã thanh tóan được 50 tr, số còn lại hạn […]

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca cho người lao động.   * Theo điểm g khoản 1 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu: “ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn […]

Tránh thuế và Trốn thuế? Thế nào là tránh thuế hợp pháp?

Tránh thuế và Trốn thuế? Thế nào là tránh thuế hợp pháp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Trong khi trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật thì “tránh thuế” có thể giúp người nộp thuế giảm thiểu số tiền phải đóng mà không trái với quy định pháp luật.   “Trốn thuế” Trốn thuế là đề tài thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. […]

Quy định về hoa đơn đối với hộ kinh doanh

Quy định về hoa đơn đối với hộ kinh doanh

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cần những quy định gì? Hộ kinh doanh có được mua hóa đơn đỏ không? Khi nào hộ kinh doanh được dùng hóa đơn đỏ, khi nào hộ kinh doanh được dùng ở hóa đơn bán lẻ? Vậy quy định pháp luật quy định về các loại hóa […]

Hạch toán Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng

Hạch toán Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng

Viết ngày bởi tranphuong2206

Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng thì hạch toán như thế nào? Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng: Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng […]

Chi phí NVL, hàng hóa  trong SXKD xác định như thế nào là chi phí hợp lý?

Chi phí NVL, hàng hóa trong SXKD xác định như thế nào là chi phí hợp lý?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD xác định như thế nào để được chấp nhận là chi phí hợp lý và trường hợp nào được coi là chi phí bất hợp lý bị loại khi quyết toán thuế? 1. Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD được chấp nhận là […]