Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Tình huống thuế GTGT, hàng biếu tặng thường gặp

Tình huống thuế GTGT, hàng biếu tặng thường gặp

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tình huống thuế GTGT và chi phí của hàng hóa làm quà biếu tặng trong DN   Câu 1: Tháng 2 năm 2013 công ty tôi có nhận và kê khai khấu trừ HĐ GTGT với số tiền 100 tr trước thuế và VAT là 10tr, đã thanh tóan được 50 tr, số còn lại hạn [...]

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca cho người lao động.   * Theo điểm g khoản 1 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu: “ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn [...]

Tránh thuế và Trốn thuế? Thế nào là tránh thuế hợp pháp?

Tránh thuế và Trốn thuế? Thế nào là tránh thuế hợp pháp?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

  Trong khi trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật thì “tránh thuế” có thể giúp người nộp thuế giảm thiểu số tiền phải đóng mà không trái với quy định pháp luật.   “Trốn thuế” Trốn thuế là đề tài thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. [...]

Quy định về hoa đơn đối với hộ kinh doanh

Quy định về hoa đơn đối với hộ kinh doanh

Viết ngày bởi tranphuong2206

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cần những quy định gì? Hộ kinh doanh có được mua hóa đơn đỏ không? Khi nào hộ kinh doanh được dùng hóa đơn đỏ, khi nào hộ kinh doanh được dùng ở hóa đơn bán lẻ? Vậy quy định pháp luật quy định về các loại hóa [...]

Hạch toán Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng

Hạch toán Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng

Viết ngày bởi tranphuong2206

Thuế và chi phí đối với hàng hóa cho biếu tặng thì hạch toán như thế nào? Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng: Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng [...]

Chi phí NVL, hàng hóa  trong SXKD xác định như thế nào là chi phí hợp lý?

Chi phí NVL, hàng hóa trong SXKD xác định như thế nào là chi phí hợp lý?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD xác định như thế nào để được chấp nhận là chi phí hợp lý và trường hợp nào được coi là chi phí bất hợp lý bị loại khi quyết toán thuế? 1. Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD được chấp nhận là [...]

Xác định các khoản chi phí hợp lý và bất hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Xác định các khoản chi phí hợp lý và bất hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Nguyên tắc xác định các khoản chi phí hợp lý ( Chi phí được trừ) và chi phí bất hợp lý ( Chi phí không được trừ) để xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm : 1. Chi phí hợp lý ( Chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN): Các khoản [...]

Hướng dẫn cách hạch toán kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn cách hạch toán kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Viết ngày bởi tranphuong2206

Kê khai thuế hàng bán bị trả lại như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI đã hướng dẫn Cách kê khai hạch toán hàng bị trả lại, bài viết này  sẽ hướng dẫn cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại: Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán [...]

Cách kê khai hạch toán hàng bị trả lại

Cách kê khai hạch toán hàng bị trả lại

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại như thế nào? Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách… Kế toán Hà Nội [...]

Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, thử việc như thế nào?

Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, thử việc như thế nào?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách khấu trừ thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, thử việc hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng: Theo khoản i điều [...]