Luật thuế Kinh nghiệm kế toán

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Thanh toán qua ngân hàng Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: “ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc [...]

Phân biệt công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Phân biệt công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Phân biệt các dạng công trình thi công nghiệm thu và xuất hóa đơn   + Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn, hạng mục giai đoạn) => gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm [...]

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG GỒM NHỮNG GÌ TÀI KHOẢN VAY CÓ CẦN ĐĂNG KÝ THUẾ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là Chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản [...]

Gặp khó khăn 19.000 doanh nghiệp phải đóng cửa từ đầu năm

Gặp khó khăn 19.000 doanh nghiệp phải đóng cửa từ đầu năm

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4/2015, cả nước có 9.186 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 51.300 tỷ đồng, tăng 73,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Riêng [...]

Tăng lương tối thiếu vùng từ 250.000 - 400.000 đồng năm 2016

Tăng lương tối thiếu vùng từ 250.000 – 400.000 đồng năm 2016

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó, dự [...]

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm, doanh nghiệp thưởng cho người lao động. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng doanh nghiệp phải căn cứ vào lợi nhuận trong năm và mức độ hoàn thành công việc của Người [...]

Mức phạt trốn BHXH thử việc trả lương không đúng quy định

Mức phạt trốn BHXH thử việc trả lương không đúng quy định

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mức phạt các hành vi vi phạm quy định về trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nghị định quy định rõ các hình thức xử [...]

Tình huống thuế GTGT mới nhất 2015

Tình huống thuế GTGT mới nhất 2015

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Câu 1: Thuế GTGT hàng hóa đã khấu trừ nhưng sau đó không đạt chất lượng phải đi tiêu hủy. Như vậy số thuế GTGT này doanh nghiệp có được khấu trừ hay phải kê khai điều chỉnh bổ sung giảm phần thuế bị tiêu hủy? Hội tư vấn thuế trả lời như sau: Căn [...]

Phương pháp bóc tách dự toán xây dựng

Phương pháp bóc tách dự toán xây dựng

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Dự toán xây dựng là gì Là một bảng tổng hợp toàn bộ các số liệu như bảng tổng hợp giá, bảng chi tiết giá, bảng phân tích đơn giá, phân tích vữa, nhân công, máy … dựa trên bản thiết kế kỹ thuật, hay bản thiết kế thi công. – Bản dự toán [...]

Vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng góp vốn đầu tư

Vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng góp vốn đầu tư

Viết ngày bởi hoa nguyễn

2.1. Đối với giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014:   – Tạikhoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quyđịnh: “1.Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chinếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a)Khoản chi thực [...]