Cách làm báo cáo tài chính

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh Nhiều Doanh nghiệp hiện nay yêu cầu kế toán Làm Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh Báo cáo tài chính có vai trò : Với Doanh nghiệp : Giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về tình hính sức khỏe của Doanh nghiệp,từ đó […]

Làm Báo cáo tài chính theo IFRS

Làm Báo cáo tài chính theo IFRS

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm Báo cáo tài chính theo IRFS Làm Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế IFRS Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế Phiên bản IFRS 9 được ban hành vào tháng 10 năm 2010. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 .Các công cụ […]

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau

Viết ngày bởi tranphuong2206

Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau. Doanh nghiệp bạn muốn chuyển,gộp Báo cáo tài chính sang năm sau? Công văn xin chuyển Báo cáo tài chính năm sau được khá nhiều kế toán quan tâm. Nhiều Doanh nghiệp mới thành lập ,hiện mới chỉ phát sinh chi phí lương,hoặc 1 số […]

Hướng dẫn Làm báo cáo tài chính theo quý

Hướng dẫn Làm báo cáo tài chính theo quý

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm báo cáo tài chính theo quý như thế nào?Cần những văn bản,báo cáo gì ? Nhiều kế toán mới hoặc ít kinh nghiệm mới chỉ quen làm Báo cáo tài chính cuối năm . Vậy làm báo cáo tài chính quý thì khác gì so với làm báo cáo tài chính năm, kê khai […]

Cách làm Báo cáo tài chính nội bộ

Cách làm Báo cáo tài chính nội bộ

Viết ngày bởi tranphuong2206

Làm báo cáo tài chính nội bộ như thế nào? Và tại sao mỗi doanh nghiệp đều cần làm báo cáo tài chính nội bộ ? Báo cáo tài chính nội bộ là công việc quan trọng của mọi doanh nghiệp. Khác với Báo cáo tài chính thông thường ở chỗ,báo cáo tài chính nội […]

Download mẫu thuyết minh Báo cáo Tài chính

Download mẫu thuyết minh Báo cáo Tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo tài chính là công việc  quan trọng mà bất cứ DN nào cũng phải làm dịp cuối năm : kê khai thuế,tổng hợp chứng từ sổ sách,quyết toán thuế với cơ quan thuế… Báo cáo tài chính doanh nghiệp được trình bày dưới dạng thuyết minh Báo cáo tài chính. Doawnload mẫu thuyết […]

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Viết ngày bởi tranphuong2206

Chi tiết cách lên Bảng cân đối kế toán cho Báo cáo tài chính cuối năm cho Doanh nghiệp nhé. Các tài khoản,cách định khoản đều ở đây. Bạn là sinh viên tài chính ,kế toán,là nhân viên kế toán,hay chỉ đơn giản là quan tâm đến báo cáo tài chính của Doanh nghiệp thì […]

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích chỉ số tài chính  là công cụ đầy sức mạnh trong việc phát hiện sớm các vấn đề nếu nó được sử dụng đầy đủ. Nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu suy diễn và phản ứng chỉ theo một chỉ số nhất định. Một nhận định từ chỉ số sẽ chính xác […]

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính Hệ số nợ: Nợ phải trả/Vốn CSH Tỷ lệ này càng nhỏ thì giá trị VCSH càng lớn,lại là nguồn vốn không hoàn trả, điều đó có nghĩa là khả năng tài chính của doanh nghiệp càng tốt. Nếu tỷ lệ này càng cao thì […]

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn

Viết ngày bởi tranphuong2206

Phân tích tỷ số phản ánh khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn Tỷ suất sinh lời doanh thu thuần Nếu doanh thu thuần được coi là 100% thì giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, lợi nhuận là bộ phận cấu thành nên doanh thu. Thông thường, […]