Cách làm báo cáo tài chính

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất 2014

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất 2014

Viết ngày bởi tranphuong2206

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất 2014. 1. Đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. – Tổ chức không phải là Doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, […]

Hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp

Hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp

Viết ngày bởi tranphuong2206

Bạn đã biết hậu quả của việc duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp? Duy trì 2 sổ sách Kế toán trong Doanh nghiệp mang lại hậu quả khó lường . Tuy nhiên thực trạng này lại luôn tồn tại.   Một thực trạng phổ biến của các doanh nghiệp vừa và […]

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Viết ngày bởi tranphuong2206

Điều kiện nào phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất? Thông tư 23/2005/TT-BTC Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ vào đó: Điều kiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất: 1.2- Phạm […]

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014

Viết ngày bởi tranphuong2206

Mẫu Báo Cáo Thuế Qúy mới nhất năm 2014 Mẫu Báo cáo thuế theo Qúy 2014 làm như thế nào? Cần những thủ tục hóa đơn gì? I. Báo cáo thuế theo quý gồm có các loại sau – Thuế giá trị gia tăng. – Thuế Thu nhập cá nhân. – Thuế Thu nhập doanh […]

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Các khoản trợ cấp, phụ cấp được miễn tính thuế TNCN

Viết ngày bởi tranphuong2206

Có những khoản trợ cấp, phụ cấp nào được miễn tính thuế TNCN? Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục thuế về việc Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, trong đó bao gồm: – Trợ cấp, phụ cấp ưu […]

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Cách khai thuế GTGT đối với hoá đơn bị bỏ sót

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cách khai thuế GTGT đối với hóa đơn bị bỏ sót như thế nào? Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót. Căn cứ Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC […]

Nội dung ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Nội dung ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Viết ngày bởi tranphuong2206

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản là gì? Nội dung, ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính này? Có rất nhiều chỉ tiêu tài chính được sử dụng để phân tích tình hình “sức khỏe” của một công ty. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp và tùy mục đích phân tích  mà có […]

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính

Viết ngày bởi tranphuong2206

Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán tài chính Có những sai sót gì cần tránh trong công tác kế toán tài chính? Làm công tác kế toán, mỗi nghiệp vụ, mỗi quá trình đều cần tới các thủ tục giấy tờ mà nhiều khi người thực hiện không để ý tới […]

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì?

Viết ngày bởi tranphuong2206

Báo cáo thuế hàng tháng cần làm những công việc gì? Làm báo cáo thuế hàng tháng cần những công việc gì, gồm những giấy tờ, thủ tục phải làm như thế nào?  Những kế toán mới vào nghề còn ít kinh nghiệm còn rất nhiều thắc mắc về vấn đề này. KẾ TOÁN HÀ NỘI […]

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế

Viết ngày bởi tranphuong2206

Cần chuẩn bị những gì khi Quyết toán thuế? Một công ty thành lập và hoạt động thì khi nào đến hạn cơ quan thuế thanh tra? Có quy định hạn là bao nhiêu không, và trước khi thanh tra họ có thông báo gì cho doanh nghiệp không ? Và họ thông báo trước […]