Tài liệu kế toán

Phân loại kiểm toán Việt nam

Phân loại kiểm toán Việt nam

Viết ngày bởi hoa nguyễn

1. Căn cứ vào mục đích, kiểm toán có 3 loại: a) Kiểm toán hoạt động: là việc KTV hành nghề, Doanh nghiệp kiểm toán (DNKT), chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận [...]

Xuất hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê giấy

Xuất hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê giấy

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Xuất hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê bằng giấy khi xuất bán cho khách hàng hay không? —> Căn cứ: – Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 – Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013 —> Theo đó: – [...]

Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm 2019

Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm 2019

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 20 triệu học sinh, sinh viên tới trường. Đồng hành với thế hệ trẻ là chính sách BHYT có tính nhân văn. Mỗi học sinh, sinh viên cần biết để tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trong quá trình tiếp thu tri thức.  

Ký hợp đồng lao động tại hai công ty, đóng BHXH thế nào?

Ký hợp đồng lao động tại hai công ty, đóng BHXH thế nào?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tôi ký hợp đồng lao động đồng thời tại 2 công ty. Tại công ty cũ, tôi xin nghỉ không lương tháng 1, 2/2019, kết thúc hợp đồng ngày 24/2/2019. Tôi làm việc tại công ty mới từ ngày 2/1/2019. Hiện tại công ty cũ không chốt được sổ BHXH cho tôi đến tháng 2/2019 [...]

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai

Thông báo phát hành hóa đơn bị sai

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Căn cứ phát hành hóa đơn – Tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC – Điều 1 khoản 3 Thông tư 37/2017/TT–BTC —> Theo đó: – Hồ sơ bao gồm: + Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng + Hoá đơn mẫu: 03 [...]

Hoạch toán Mua xe ô tô của cá nhân

Hoạch toán Mua xe ô tô của cá nhân

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?   – Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì? = > Căn cứ: [...]

Chậm nộp tiền thuế mức phạt bao nhiêu

Chậm nộp tiền thuế mức phạt bao nhiêu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp khi phát sinh thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài nhưng chậm nộp thì các mức phạt là bao nhiêu? – Mức chế tài như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định? *Căn cứ: – Điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp [...]

Quy định hưởng chế độ BHYT cao hơn

Quy định hưởng chế độ BHYT cao hơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Có được hưởng BHYT theo chế độ của con liệt sĩ không? Nếu được thì cần làm thủ tục như thế nào? Nếu đã đóng BHYT thì có được hoàn trả không? Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau: Tại Khoản 2 Điều 13 sửa đổi, bổ sung [...]

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại hay không?

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp nộp sai BCTC có bị phạt không, có được điều chỉnh không? Quy định ở văn bản chế tài nào? ***Bước 01: xem xét việc sai sót có trọng yếu hay không – Nếu sai sót không trọng yếu thì bỏ qua điều chỉnh cho năm hiện tại – Còn nếu sai sót [...]

Mua ô tô, hàng hóa hạch toán vay tiền thì hoạch toán ra sao

Mua ô tô, hàng hóa hạch toán vay tiền thì hoạch toán ra sao

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp mua ô tô, hàng hóa bằng nguồn tiền vay ngân hàng nhưng ngân hàng chuyển thẳng vào Tài Khoản bên Bán thì phải hạch toán như thế?   Hồ sơ vay ngân hàng: Tùy theo yêu cầu của mỗi ngân hàng nhưng sơ bộ thường là – Giấy phép kinh doanh công chứng [...]