xử lý khai báo sai sử dụng hóa đơn

Các trường hợp Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Các trường hợp Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ pháp lý Khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn – Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 09/11/2013 – Điều 13 […]