tỷ giá hạch toán ngoại tệ

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ  mới 5/2017

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ mới 5/2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Kho bạc nhà nước vừa ra thông báo 1730/TB­KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ 5/2017 Theo đó: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 05 năm 2017 là 1 USD = 22.318 đồng, tăng 64 đồng so với tỷ giá tháng 4/2017 (22.254 đồng/USD, Thông báo số [...]