tiền phải chịu thuế TNCN

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Chiết khấu thương mại bằng tiền phải chịu thuế TNCN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ngày 25/04/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1615/TCT-CS, hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN, thuế GTGT đối với trường hợp chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Chiết khấu thanh toán là khoản [...]