thuê xe ngoài vận chuyển

Chi phí thuê xe thô sơ cá nhân vận chuyển hàng hóa

Chi phí thuê xe thô sơ cá nhân vận chuyển hàng hóa

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp phát sinh Chi phí thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn xử lý như thế nào để tính vào chi phí hợp lý? Có phải khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân chạy xe hay không? ***Về thuế TNCN: Căn cứ Khoản […]