thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 2547/TCT-TNCN 2017 chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công Trả lời công văn số 675/CT-TT&HT ngày 13/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài của Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường Đô thị […]