thuế hãng tàu nước ngoài

Chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển 2017

Chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Công văn 1589/TCT-CS, ngày 25/04/2017 sửa đổi bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hoạt động vận tải biển của hãng tàu nước ngoài Căn cứ: – Khoản 3b Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP – Khoản 1b.6 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC – Khoản 2a Điều 13 Thông tư số […]