thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in 2017

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in 2017

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Văn bản pháp luật: – Nghị định 51/2010/NĐ–CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; – Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ–CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung [...]