thời hiệu xử phạt

 Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuế

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Chi tiết Thời hiệu xử phạt và thời hạn truy thu thuếtheo quy định: 1. Điều 155 trong Bộ Luật Dân Sự 2. Thông tư 166/2013/TT-BTC. Khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về thuế, nếu còn trong thời hiệu sẽ bị xử phạt. Nếu hết thời hiệu sẽ không bị xử phạt. […]