thời gian bị đóng MST

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Kế toán Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp bị đóng MST thì có được xuất hóa đơn đầu ra? Hóa đơn đầu vào trong thời gian bị đóng MST có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không?   Chứng từ hợp lý hợp lệ Xin anh chị cho biết, cty em đang làm […]