thanh toán qua thẻ

Thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT?Có được tính vào chi phí được trừ? ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC Thuế [...]