thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT?Có được tính vào chi phí được trừ? ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC Thuế [...]

Trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Thông tư 26/2015/TT-BTC đã đưa ra những trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. Những thông tư khác của Bộ tài chính, đều coi những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt của Thông tư 26/2015/TT-BTC như là một quy định chung. Vậy quy định đó như thế nào?   [...]