sử dụng hóa đơn điện tử

Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử mới nhất

Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử mới nhất

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/7/2018.   Trong tương lai, hóa đơn điện tử sẽ rất thịnh hành […]