quyền lợi lao động người nghỉ thai sản

Phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải NLĐ kết hôn mang thai

Phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải NLĐ kết hôn mang thai

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Từ 01/01/2018, phạt tù đến 3 năm nếu tự ý sa thải người lao động kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản Luật lao động 2012 luôn có những điều luật ưu tiên cho lao động nữ trong đó có yêu cầu người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm [...]