quy định chuyển lỗ

Quy tắc Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Quy tắc Chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Viết ngày bởi hoa nguyễn

*Căn cứ theo quy định veefquy định chuyển lỗ giữa các quý trong năm:   – Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 chuyển lỗ giữa các quý trong năm – Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi [...]