quy định bhxh

Thanh toán chi phí chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Thanh toán chi phí chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (BHYT có thời hạn 5 năm) 1. Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện […]