phương pháp tập hợp chi phí giá thành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Kế toán chuyên ngành vận tải

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tìm hiểu kế toán chuyên ngành vận tại *Vấn đề 01. Kế toán chi phí Kinh Doanh vận tải gồm: – Tiền lương của lái xe, phụ xe. Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác…. – Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương. – Nhiên liệu. – Vật liệu phụ – […]