nơi đóng bhxh

Thời điểm nộp BHXH, BHYT, BHTN

Thời điểm nộp BHXH, BHYT, BHTN

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt chậm nộp và tính lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật. Để tránh bị phạt, doanh nghiệp cần phải biết thời hạn nộp các loại bảo hiểm. Quyết định 1111/QĐ-BHXH tại Điều 7 quy định về phương thức và thời hạn đóng […]