nhập khẩu sản phẩm dư thừa

Thuế phế liệu phế phẩm nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu

Thuế phế liệu phế phẩm nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu

Viết ngày bởi hoa nguyễn

DN nhập khẩu hàng hóa để thuê gia công chế biến khi thừa phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công thì việc xử lý thuế đối với trường hợp này như thế nào? Thuế nhập khẩu đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa […]