người thi sat cao nhất

Chàng trai 17 người Việt đầu tiên đạt điểm SAT I tuyệt đối

Chàng trai 17 người Việt đầu tiên đạt điểm SAT I tuyệt đối

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Tuệ đạt kết quả tối đa SAT I với phần Đọc đạt 800/800; Toán 800/800 và Viết 800/800 chỉ trong lần thi đầu tiên thay vì lấy kết quả cao nhất ở nhiều lần thi. Và đặc biệt hơn, em cho biết, bản thân không ôn luyện tại bất cứ trung tâm luyện thi nào. […]