nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe

Viết ngày bởi hoa nguyễn

Ông Năm đóng BHXH được 26 năm. Ông Năm hỏi, ông đã đủ điều kiện để giám định sức khỏe nghỉ hưu chưa? Trường hợp mất sức lao động 61% có được nghỉ hưu sớm không? Chế độ khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm…   Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng […]